Disclaimer

Deze website wordt gepubliceerd door Tandartspraktijk Mannesse.

Tandartspraktijk Mannesse zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.

Tandartspraktijk Mannesse kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Mannesse worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Tandartspraktijk Mannesse.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar websites van derden. Tandartspraktijk Mannesse heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Tandartspraktijk Mannesse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Tandartspraktijk Mannesse, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

Tandartspraktijk Mannesse aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of door onvolledigheid van deze website op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.